Home / deadlines unemployment application mn backdating / Opera lui sadoveanu privighetoare

Opera lui sadoveanu privighetoare

O reflecţie din septembrie 1908 pledează pentru armonizarea cunoaşterii livreşti cu cea legată de natură, cu percepţia nemijlocită: „Cineva nu cunoaşte pe Herbert Spencer; bine, nu cunoaşte.Dar unii cunosc toată filozofia contemporană, ştiu ce-a spus Schopenhauer şi Spencer etc., însă nu ştiu ce e aceea un botgros, ori un cintez. Aceeaşi reflecţie e de găsit în O istorie de demult – din acelaşi an: „Am auzit că citeşti pe Kant şi pe Schopenhauer; şi dumneata mi-ai spus... Ai să-i ştii şi pe alţii, toţi filozofi urâţi şi spâni...De câtva timp, după mari catastrofe, lumea, tot mai neliniştită, simte nevoia unui orizont nou.Nici un aeroplan, cu record oricât de sporit, n-o va putea duce acolo unde se înalţă numai inima, curăţită de mizeriile materialismului”.Cei vechi vorbeau de puterea modelatoare a locului: Locus regit actum! Sadoveanu se îndoieşte: „Cu privire la teoria mediului a lui Lovinescu – să nu se creadă că e ceva nou.

opera lui sadoveanu privighetoare-11opera lui sadoveanu privighetoare-23

Lipsa lui de cultură şi idei izbeşte din capul locului.La douăzeci şi cinci de ani, el se pronunţa franc pentru un umanism cu rădăcini în autohtonie: „Mă simt prin suflet şi intelect singur si unic.Mă simt al poporului meu, al părinţilor şi cerului meu.Volume de Fauget, de Max Nordau şi alţii îi fuseseră împrumutate.Pe aproape două pagini figurează o listă de Cărţi de cumpărat –, toate în franceză –, patruzeci şi opt de autori reprezentând diferite literaturi: Goethe, Tolstoi (4 titluri), George Eliot, Hoffmann, Longfellow, Manzoni, Thackeray, Turgheniev, Erckmann-Chatrian, maghiarul Jokai.În timp, prozatorul valorifică literar notaţii din caiete, utilizând în context potrivit o idee, o sugestie, vreun reper.S-a întâmplat să scriu o întâmplare după cinci sau zece ani, câteodată chiar la douăzeci de ani”...Frapantă la Sadoveanu, şcoala privirii făcea din el un jubilant şi un pensieroso, un plasticizant şi un apropiat misterelor naturii.Tot ce spune (şi se simte obligat să spună) e fără nici o sclipire (...).Se vede cât de colo că este încredinţat a fi cel mai mare scriitor şi că-şi închipuie că opiniile lui critice sunt infailibile (Scrisori si documente, Minerva, 1979).Pe scurt, în Sadoveanul tuturor vârstelor fuzionează observatorul multiobiectual şi gânditorul; tipic, faptele, întâmplările şi observaţiile – eboşe de posibile compoziţii –sunt reluate după o apreciabilă gestaţie, după aşteptări, după ce ele s-au decantat şi orchestrat obiectiv.„Faurul aburit” declara odată că distruge notele pregătitoare pentru a nu da de lucru cercetătorilor de mai târziu. În arhiva familiei s-au păstrat peste treizeci de caiete şi carnete cumulând observaţii sociale, etice şi psihologice, inclusiv profiluri de personaje şi subiecte de dezvoltat; interesat de descoperiri lexicale, creatorul notează sintagme, formule gata-făcute şi aforisme populare; alcătuieşte liste de toponime şi colectează antroponime.Note de lectură şi extrase din cărţile citite contrazic afirmaţia lui G.

520 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*