Home / Xdating camsex / Invadating ru

Invadating ru

Servicii Resurse Umane si Protectia Muncii Specialist Servicii Resurse Umane & Protectia muncii va pune la dispozitie servicii de consultanta in resurse umane, securitatea si sanatatea muncii. Experienta de lucru : ajutor contabil la inteprindere.

Servicii de consultanta in domeniul resurselor umane • Intocmirea Regulamentul de Ordine Interna; • Intocmirea, incheierea si vizarea contractelor individuale de munca; • Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar; • Completarea carnetelor de munca ale salariatilor; • Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca, etc. Caut lucru prin cumul (tinerea evidentei contabile,prezentarea darilor de seama la IFS si Fondul Social,alte functii contabile,tinerea evidentei computerizate-1C).

Numirea se efectuează prin concurs, organizat și desfășurat în conformitate cu legislaţia în vigoare. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcţiei învăţămînt general sînt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, de un alt angajat al Direcţiei învăţămînt general, desemnat prin ordinul şefului.

Personalul Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca 23. Personalul Direcţiei învăţămînt general este constituit din funcționari publici și personal contractual.

Activitatea în cadrul comisiilor şi al grupurilor de lucru 29.

Structurile de conducere ale Direcţiei învăţămînt general cuprind consiliul de administraţie, consiliul consultativ şi șeful Direcţiei învăţămînt general. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale consiliului de administraţie se aprobă prin ordinul şefului Direcţiei învăţămînt general. Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii: 1) analizează munca subdiviziunilor Direcţiei învăţămînt general şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia; 2) supraveghează modul de repartizare și de utilizare a resurselor financiare şi materiale, precum şi executarea bugetului; 3) aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere; 4) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei; 5) se preocupă de problemele sociale ale tinerilor specialiști din sistemul educațional şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din raion. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului său anual, în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar.

În caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de cîte ori este nevoie.

Misiunea Direcţia învăţămînt general Basarabeasca 7. Misiunea Direcţiei învăţămînt general constă în: 1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educațional în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice extrașcolare de nivel local, raional, în instituțiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi special (de nivel raional), precum și în instituțiile private de tipurile respective (în continuare – instituții de învățămînt din raion), din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educaţiei; 2) elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale specifice raionului; 3) gestionarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, special, extraşcolar de nivel raional.

Funcţiile de bază ale Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca 8.

791 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*